Bestuur & commissies

Ons bestuur en de verschillende commissies van TC Lauswolt worden gevormd door actieve en enthousiaste leden. Eens per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats, waar alle leden welkom zijn om vragen te stellen, ideeën te opperen of suggesties te doen. Alleen samen maken we er een leuke en gezellig tennisvereniging van.

Heb je een vraag of een leuk idee? Neem dan gerust contact met ons op. Of wil je ook wat voor de club betekenen en je aansluiten bij één van onze commissies? Neem dan contact op via info@tclauswolt.nl. 

 

Bestuur

 

Iebe Bart van der Heide

Voorzitter

Marije Olthof

Secretaris

Vacature

Penningmeester

Jiri Simecek

Lid, technische commissie

Jos Nakken

Lid, park en materialen

 

 

Contactgegevens bestuur

 info@tclauswolt.nl

 

 penningmeester@tclauswolt.nl

 

 

Groundsman

 

Pieter Olthof

 

 

 

Ledenadministratie

 ledenadministratie@tclauswolt.nl

Geert Leijenaar

 

 

 

Wedstrijd- en toernooicommissie

 wedstrijd@tclauswolt.nl

Jiri Simecek

 Voorzitter

Hanna Hiemstra

 

Jillis van der Voort

 

Jouke Jan Schaap

 

Hoite Schaap

 

Lennart de Groot

 

Jesse Simecek

 

Froukje Mook

 

 

 

 

 

Vereniging Competitieleider

 wedstrijd@tclauswolt.nl

Jos van der Bij

 

 

 

Jeugdcommissie

 jeugd@tclauswolt.nl

Luitzen Nijdam

 

Petra Stam

 

Tamara van der Vliet

 

Jelle Jan van der Duim

 

 

 

Kantinecommissie

 kantine@tclauswolt.nl

Jiri Simecek

 

Piet Koopmans

 

Frank Schaafsma

 

Anja Wiersma

 

Vacature

 

 

 

 

 

Sponsorcommissie

 

We zoeken nieuwe toppers voor onze Sponsorcie!

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligerscommissie

 parkenmateriaal@tclauswolt.nl

Jos Nakken

 

Miente Steensma