TC Lauswolt

TC Lauswolt

TC Lauswolt

TC Lauswolt Beetsterzwaag

Kantinecommissie

Kantine dienst

De kantine van TC Lauswolt heeft letterlijk een centrale plaats op ons park.
Dit is de plek waar we tijdens de competitiedagen onze sportieve tegenstanders ontmoeten, elkaar tijdens de toss-avonden treffen en waar we tijdens alle clubactiviteiten talloze hapjes en drankjes kunnen nuttigen. Waar bestuur en commissies vergaderen en waar onze kantinecommissie haar werk doet.
Kortom: het bloeiend hart van onze club!

Gastheer / gastvrouw

Als lid van TC Lauswolt ben je medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club, waaronder het bemensen van de kantine. Het draaien van kantinediensten is dan ook een taak voor alle seniorleden vanaf 18 tot 70 jaar, die geen bestuurslid zijn. Per seizoen verzorgt iedereen doorgaans 2 of 3 keer een kantinedienst.
Een kantinedienst draaien betekent, dat je op dat moment gastheer of gastvrouw bent van de vereniging. Naast het verzorgen van de consumpties, wordt ook van je gevraagd een positieve bijdrage te leveren aan de sfeer en het schoonhouden van de ruimtes (binnen en terrassen) en de materialen. Door het draaien van een kantinedienst leer je veel mensen kennen en kun je ervaren hoe gezellig het kan zijn op het park.

Spelregels

• Het rooster van de kantinedienst is te vinden op de website en zal steeds zo actueel mogelijk worden gehouden.
• In de kantine, achter de bar, is een map met nadere informatie voor de kantinedienst. In deze map vind je:
o Belangrijke namen en telefoonnummers
o Hoe werkt het op competitiedagen?
o Taken kantinedienst
o Overige informatie
Je wordt geacht uiterlijk 10 minuten voor aanvang van jouw dienst aanwezig te zijn i.v.m. de overdracht met je voorganger. Zijn er vragen, wensen of onduidelijkheden, informeer dan bij iemand van de kantinecommissie.
Als je verhinderd bent, dan kun je het volgende doen:
o Ruilen met iemand anders. Je kunt niet ruilen met iemand die nog nooit een kantinedienst heeft gedraaid, tenzij je zelf ook voor het eerst kantinedienst hebt. Deze persoon moet namelijk nog ingewerkt worden. Achter de naam staat dan “(1)”.
Dit geef je per mail door kantinelauswolt@gmail.com.
o Afkopen. De kosten hiervan zijn € 25 euro per keer. Dit kun je aangeven bij de start van het seizoen. Als je het niet hebt aangegeven, maar toch wilt afkopen, dan moet je dit uiterlijk 14 dagen van te voren doorgeven (kantinelauswolt@gmail.com). Dan is er nog tijd voor mij om een vervanger te zoeken. Over de financi�le afhandeling word je ge�nformeerd.
• Mensen die zonder bericht niet verschijnen voor het vervullen van hun kantinedienst betalen € 25 euro en draaien op een later tijdstip een extra kantinedienst.

Rouleersleutel

Draai je een kantinedienst, dan tref je de rouleersleutel aan in het sleutelkastje. De code hiervan wordt verstrekt aan de mensen die dienst hebben.

Kantine commissie

De kantine-commissie zorgt voor het beschikbaar stellen van de kantine voor de leden.
De volgende vrijwilligers bemensen de commissie:
Jiri Simecek
Piet Koopmans
Bert Vellinga (kantinerooster)

In het loop van het seizoen worden we meestal versterkt door extra ‘bemanning’.

HOOFDSPONSOREN

SPONSOREN