TC Lauswolt

TC Lauswolt

TC Lauswolt

TC Lauswolt Beetsterzwaag

Kantinecommissie

Kantine dienst

De kantine van TC Lauswolt heeft letterlijk een centrale plaats op ons park.
Dit is de plek waar we tijdens de competitiedagen onze sportieve tegenstanders ontmoeten, elkaar tijdens de toss-avonden treffen en waar we tijdens alle clubactiviteiten talloze hapjes en drankjes kunnen nuttigen. Waar bestuur en commissies vergaderen en waar onze kantinecommissie haar werk doet.
Kortom: het bloeiend hart van onze club!

Gastheer / gastvrouw

Als lid van TC Lauswolt ben je medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de club, waaronder het bemensen van de kantine. Het draaien van kantinediensten is dan ook een taak voor alle seniorleden vanaf 18 tot 70 jaar, die geen bestuurslid zijn. Per seizoen verzorgt iedereen doorgaans 2 of 3 keer een kantinedienst.
Een kantinedienst draaien betekent, dat je op dat moment gastheer of gastvrouw bent van de vereniging. Naast het verzorgen van de consumpties, wordt ook van je gevraagd een positieve bijdrage te leveren aan de sfeer en het schoonhouden van de ruimtes (binnen en terrassen) en de materialen. Door het draaien van een kantinedienst leer je veel mensen kennen en kun je ervaren hoe gezellig het kan zijn op het park.

Spelregels

• Het rooster van de kantinedienst is te vinden op de website en zal steeds zo actueel mogelijk worden gehouden.
• In de kantine, achter de bar, is een map met nadere informatie voor de kantinedienst. In deze map vind je:
o Belangrijke namen en telefoonnummers
o Actueel kantinerooster ivm het doorgeven van de rouleersleutel
o Hoe werkt het op competitiedagen?
o Taken kantinedienst
o Overige informatie
Je wordt geacht uiterlijk 10 minuten voor aanvang van jouw dienst aanwezig te zijn i.v.m. de overdracht met je voorganger. Zijn er vragen, wensen of onduidelijkheden, informeer dan bij iemand van de kantinecommissie.
Als je verhinderd bent, dan kun je het volgende doen:
o Ruilen met iemand anders. Je kunt niet ruilen met iemand die nog nooit een kantinedienst heeft gedraaid, tenzij je zelf ook voor het eerst kantinedienst hebt. Deze persoon moet namelijk nog ingewerkt worden. Achter de naam staat dan “(1)”.
Dit geef je per mail door kantinelauswolt@gmail.com.
o Afkopen. De kosten hiervan zijn € 25 euro per keer. Dit kun je aangeven bij de start van het seizoen. Als je het niet hebt aangegeven, maar toch wilt afkopen, dan moet je dit uiterlijk 14 dagen van te voren doorgeven (kantinelauswolt@gmail.com). Dan is er nog tijd voor mij om een vervanger te zoeken. Over de financi�le afhandeling word je ge�nformeerd.
• Mensen die zonder bericht niet verschijnen voor het vervullen van hun kantinedienst betalen € 25 euro en draaien op een later tijdstip een extra kantinedienst.

Rouleersleutel

Draai je als eerste op een dag kantinedienst, dan ontvang je in je brievenbus de rouleersleutel. Is dit niet het geval, meld dit dan bij mij of neem contact op met Wilma Olthof (wilma.j.olthof@gmail.com).
Als je de laatste dienst op een dag hebt, dan moet je de rouleersleutel afleveren op het adres van degene die na jou de eerstvolgende kantinedienst heeft. Kijk voor de zekerheid in de map achter de bar of op de website of er misschien iets veranderd of geruild is in de eerstvolgende dienst. De teams, bij wie geen adres vermeld staat, beschikken zelf over een kantinesleutel (een aantal competitieteams).
Tijdens vakantie en/of vrije dagen graag de rouleersleutel brengen naar mijn adres Healwei 21
We hopen op een prachtig en gezellig tennisseizoen. Graag tot ziens op het park!
Namens de kantinecommissie,
met sportieve groet,
Irene Zonderland

Kantine commissie

De kantine-commissie zorgt voor het beschikbaar stellen van de kantine voor de leden.
De volgende vrijwilligers bemensen de commissie:
• Wilma Olthof (bestuur)
• Barbara Speel (penningmeester)
• Els ter Schure
• Siard Aal
• Rien Vugts
• Bert Vellinga (kantinerooster)

In het loop van het seizoen worden we meestal versterkt door extra ‘bemanning’.

HOOFDSPONSOREN

SPONSOREN